<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2513113232826758830\x26blogName\x3dautojetz\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://autojetz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3din\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://autojetz.blogspot.com/\x26vt\x3d-9031528419198183732', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi

Advertisements


Seorang hamba sahaya bernama Tsauban amat menyayangi dan merindui Nabi Muhammad saw. Sehari tidak berjumpa Nabi, dia rasakan seperti setahun. Kalau boleh dia hendak bersama Nabi setiap masa. Jika tidak bertemu Rasulullah, dia amat berasa sedih, murung dan seringkali menangis. Rasulullah juga demikian terhadap Tsauban. Baginda mengetahui betapa hebatnya kasihsayang Tsauban terhadap dirinya.
Suatu hari Tsauban berjumpa Rasulullah saw. Katanya "Ya Rasulullah, saya sebenarnya tidak sakit, tapi saya sangat sedih jika berpisah dan tidak bertemu denganmu walaupun sekejap. Jika dapat bertemu, barulah hatiku tenang dan bergembira sekali. Apabila memikirkan akhirat, hati saya bertambah cemas, takut-takut tidak dapat bersama denganmu. Kedudukanmu sudah tentu di syurga yang tinggi, manakala saya belum tentu kemungkinan di syurga paling bawah atau paling membimbangkan tidak dimasukkan ke dalam syurga langsung. Ketika itu saya tentu tidak bersua muka denganmu lagi.".
Mendengar kata Tsauban, baginda amat terharu. Namun baginda tidak dapat berbuat apa-apa kerana itu urusan Allah. Setelah peristiwa itu, turunlah wahyu kepada Rasulullah saw, bermaksud "Barangsiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka itu nanti akan bersama mereka yang diberi nikmat oleh Allah iaitu para nabi, syuhada, orang-orang soleh dan mereka yang sebaik-baik teman." Mendengarkan jaminan Allah ini, Tsauban menjadi gembira semula.      

Moral & Iktibar      
1.      Cinta kepada Rasulullah adalah cinta sejati yang berlandaskan keimanan yang tulen.
2.      Mencintai Rasul bermakna mencintai Allah.
3.      Kita bersama siapa yang kita sayangi. Jika di dunia sayangkan nabi, insyallah kita bersama nabi di akhirat nanti.
4.      Hati yang dalam kecintaan terhadap seseorang akan merasa rindu yang teramat sangat jika tidak bertemu.
5.      Pasangan sahabat yang berjumpa dan berpisah kerana Allah semata-mata akan mendapat naungan Arasy di hari akhirat kelak.
6.      Rasulullah amat mengetahui mana-mana umatnya yang mencintai baginda, meskipun baginda sudah wafat.
7.      Rasulullah memberi syafaat kepada sesiapa di antara umatnya yang mengasihi baginda 
8.      Sebaik-baik sahabat ialah mereka yang berkawan di atas landasan keagamaan dan semata-mata kerana Allah.  

Label: , , ,

Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi Forum

Discuss Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi on the autojetz message boards. autojetz has Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi news, listings. List of Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi episodes and season. The following is an episode list for the situation Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi. Retrieved. "Weekly Program Rankings. The Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi of the American television series Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi premiered. Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi a Titles & Air Dates Guide a Titles & Air Dates Guide by this autojetz editor Last updated.

Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi Episode Trailer

autojetz discuss of Category TV Series Genre, Seasons "Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi" is a about the different phases of male/female relationships. Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi clips, photos, images and video promo, gets into trouble on the next episode of titled with autojetz here.

Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi does it take to get hook on the latest episode. http://autojetz.blogspot.com/2010/12/cinta-sejati-tsauban-terhadap-nabi.html. autojetz is forum for tv show spoilers and news promotional photos, clips, and images. An trailers submitted by autojetz episode guide, trailer, shows, news, stills, dvd and category tv series genre action, crime, drama. http://autojetz.blogspot.com/ discuss every season episode. Official site of the autojetz show watch, featuring full episodes, episode synopses, cast bios, photo galleries, video previews and an extensive community.

Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi This episode felt really solid to me, like everything came together really well and meshed in a way doesn't always, so autojetz: Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi image results.

Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi

Come to autojetz to discuss, watch and download Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi absolutely for free absolutely without any requirements: Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi
autojetz: Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi
Cinta Sejati Tsauban Terhadap Nabi
autojetz
http://autojetz.blogspot.com/
http://autojetz.blogspot.com/2010/12/cinta-sejati-tsauban-terhadap-nabi.html.
http://www.megavideo.com
http://www.divxden.com
http://www.vidbux.com
http://www.megaupload.com
http://www.zshare.net.
http://www.videoweed.com
http://www.wisevid.com
http://espn.go.com/
http://megavideo.com/
http://foxnews.com/
http://nfl.com/
http://veoh.com/
http://justin.tv/
http://ovguide.com/
http://mtv.com/
http://ustream.tv/
http://abc.go.com/
http://cartoonnetwork.com/

<< Newer Episode
Older Post >>